Mijn Afstudeer Opdracht

Een bachelor studie wordt doorgaands afgesloten met een afstudeer opdracht. Bij mijn studie “Creative Technology” is dit een project wat een half jaar duurt. Waar het project over gaat is erg vrij, en er zijn veel mogelijkeheden. Ik heb gekozen om af te studeren bij een bedrijf in Hengelo (OV) genaamd Ecare Innovatie.

Waar gaat mijn opdracht over?

Mijn afstudeer opdracht gaat over eenzaamheid onder ouderen. Zoals te zien op de grafiek met de cijfers van Volksgezondheid en Zorg neemt eenzaamheid toe in de latere jaren van het leven.

Uit literatuur heb ik geleerd dat eenzaamheid vaak komt door een gevoel van gebrek aan controle over het sociale leven en de sociale activiteiten. Dit heb ik gecombineerd met een observatie van een mede-student die het semester voor mij is afgestudeerd bij Ecare. Zij zag dat er behoefte is aan een centraal overzicht van activiteiten waar ouderen aan mee kunnen doen. Toen ik ging zoeken zag ik dat er inderdaad maar weinig goede overzichten zijn van lokale sociale activiteiten.

Als er een goed overzicht is met activiteiten waar ouderen aan deel kunnen nemen, geeft dit ouderen meer controle. Ze kunnen dan kiezen of ze wel of niet gaan luchen of mee doen met een wandeling. Met een overzicht hoop ik het gevoel van gebrek aan controle weg te nemen en hierdoor een stap te zetten richting minder eenzaamheid onder ouderen.

Recente ontwikkelingen

18 November: Interviews plannen

Het allerbelangrijkste bij het ontwikkelen van een product is het begrijpen van je gebruikers. Veel ontwerpers zijn er van overtuigd dat ze kunnen nadenken voor hun gebruikers, maar dit is zelden het geval. Daarom ga in de week van 25 November 2019 zo veel mogelijk ouderen interviewen. Het doel van deze interviews is erachter komen waar ouderen nu activiteiten vinden om aan deel te nemen. Ook wil ik weten of ze hier tevreden mee zijn, om zo een lijst met user requirements op te kunnen stellen.

Naast de interviews ben ik van plan om een online vragenlijst te verspreiden om zo meer inzicht te krijgen.

Met de opgedane kennis ga ik daarna aan de slag om prototype specification op te stellen. Deze specifications moeten meetbaar zijn, en komen voort uit de eisen van de gebruiker. Een voorbeeld kan zijn “een gebruiker moet zelf activiteiten kunnen toevoegen”.

Deze specificaties gaan we daarna omzetten in een werkend prototype met de hulp van Ecare Innovatie.